Fødselsforb. kurs

Dette er et 3 timers fødselsforberedende kurs, inkludert kursmaterialea, hvor jeg kommer hjem til deg/dere.

Fødsels Doula

Ønsker du støtte, omsorg og individuell oppfølgning i forbindelses med din fødsel? Hjelp til en best mulig fødselsopplevelse?

Barsel Doula

Ønsker du litt hjelp og støtte under barsel perioden? Vi har 1-2 møter i svangerskapet og inntil 6 timer hjelp etter fødsel.

Gravidmassasje

Kommer i løpet av året.

Babymassasje

Kommer i løpet av mai/juni.