Doula

  • En fødselshjelper eller Doula er en kvinne som gir omsorg. Hun skal gi ro og trygghet. Å ha med en kvinne under fødsel er en urgammel tradsjon. En Doula skal gi fysisk og emosjonell støtte, samt veilede og gi praktisk støtte til mor og evt partner, før, under og etter fødsel.
  • Det er en kvinne som er genuint opptatt av å gi individuell svangerskaps omsorg og gi familien en så god fødsel som mulig, og en best mulig start.
  • Komme med råd og informere om ulike muligheter, retninger, og hjelpemidler man kan benytte seg av under en fødsel. Dette kan gjør det lettere for den gravide å ta beviste valg.
  • Gi støtte og hjelp til avspenning, pusteteknikk, mottrykk, informasjon og oppmuntring under fødsel.
  • En Doula har ikke vaktskifte, men følger hele fødselsforløpet. Hun kommer når dere ønsker og gir kontinuerlig oppfølgning helt fram til barnet er født.

Hva en Doula ikke gjør: 

  • Ingen medisinske avgjørelser eller oppgaver
  • Erstatter ikke partner, kun hvis ønskelig
  • Tar ikke beslutninger, men gir informasjon så man kan ta beviste valg.

Ta kontakt hvis dere ønsker høre mer eller avtale et uformelt møte.