Fødselsforb. kurs

Ønsker du et privat kurs for deg og din partner eller alene?

Dette er et 3 timers fødsels forberedende kurs, inkludert kursmateriale, hvor jeg kommer hjem til deg/dere. Vi snakker om hvordan du/dere best mulig kan forberede dere til fødselen for at det skal bli en best mulig opplevelse. Dere får verktøy som kan gjøre det lettere å ta beviste valg og avgjørelser før og under fødsel.